Βρομελιίδα ή Γκουσμάνια!

Τρίτη, 14 Νοέμβριος 2017
από garden planet
Βρομελιίδα ή Γκουσμάνια

Αιχµέα - Βριέζα - Γκουσµάvια κ.λ.π.

Εκλογή

Προτιµάτε φυτά "όρθια" µε φύλλα µεγάλα υγιή, επάλληλα το ένα του άλλου ώστε να σχηµατίζουν ροζέπα (χωνί). Καλό είναι να υπάρχουν παραφυάδες στη βάση. Προσέξτε τα φυτά πρέπει να είναι ανθισµένα ή να φαίνεται µέσα στη ροζέπα το ανθικό στέλεχος. Η ανθοφορία είναι µοναδική και δεν επαναλαµβάνεται.

Τοποθέτηση

Φυτά µε ιδιαίτερες απαιτήσεις σε θερµοκρασία και υγρασία στην ατµόσφαιρα. Θέλουν αρκετό φωτισµό ποτέ όµως απ' ευθείας το ηλιακό φως. Έτσι το χειµώνα, µέσα στο σπίτι, µακριά από κεντρική θέρµανση σε Ν.Α. θέση και µε διαβροχές στα φύλλα είναι ότι καλύτερο µπορείτε να κάνετε.

Πότισμα

Ελέγχουµε την υγρασία του χώµατος παίρνοντας στα δάχτυλά µας λίγο επιφανειακό χώµα από τη γλάστρα, µέχρι 5 εκατ. βάθος, και το σφίγγουµε ελαφρά. Αν το χώµα σχηµατίσει µπάλα, αλλά µετά διαλύεται, λέµε ότι βρίσκεται στο ρόγο του και δεν χρειάζεται πότισµα. Αν δεν γίνεται µπάλα και είναι ξερό, ποτίζουµε αµέσως. Αν λασπώνει, ποτίζουµε πιο αραιά. Το καλοκαίρι ο έλεγχος της υγρασίας γίνεται πιο τακτικά (κάθε 2-3 ηµέρες).

Ανανέωση

Μετά το τέλος της ανθοφορίας "τυπικά" η ροζέπα τερµατίζει το βιολογικό της κύκλο. Παράπλευρα όµως έχουν αναπτυχθεί αναβλαστήσεις (παραφυάδες). Η απόσπαση και φύτευση αυτών σε νέες γλάστρες θα δώσουν τα φυτά του νέου χρόνου. Χρησιµοποιείται κουµαρόχωµα µε περλίτη και λίγη τύρφη ως µίγµα ανάmυξης.

Λίπανση

Όταν είναι στην ανάπτυξη, οι απαιτήσεις του είναι αυξηµένες και θέλει πλήρες λίπασµα.