Διεφεμπάχια!

Σάββατο, 18 Νοέμβριος 2017
από garden planet
Dieffenbachia sp.

Dieffenbachia sp.

Araceae

Εκλογή

Προτιµάτε φυτό παραφυόδες, µε πλούσιο πράσινο φύλλωµα και κυρίως χωρίς πληγές στον κεντρικό βλαστό.

Τοποθέτηση

Δροσερό ηµισκιερό µέρος, µακριά από το άµεσο ηλιακό φως και τα ρεύµατα αέρα.

Πότισμα

Ελέγχουµε την υγρασία του χώµατος παίρνοντας στα δάχτυλό µας λίγο επιφανειακό χώµα από τη γλάστρα, µέχρι 5 εκατ. βάθος, και το σφίγγουµε ελαφρό. Αν το χώµα σχηµατίσει µπάλα, αλλά µετά διαλύεται, λέµε ότι βρίσκεται στο ρόγο του και δεν χρειάζεται πότισµα. Αν δεν γίνεται µπάλα και είναι ξερό, ποτίζουµε αµέσως. Αν λασπώνει, ποτίζουµε πιο αραιό. Το καλοκαίρι ο έλεγχος της υγρασίας γίνεται πιο τακτικό (κάθε 2-3 ηµέρες).

Αλλαγή γλάστρας

Αν κρίνουµε ότι το φυτό χρειάζεται αλλαγή γλάστρας (εξαρτάται από την ανάπτυξή του) κάνουµε τα εξής:

Παίρνουµε µια µεγαλύτερη γλάστρα, βάζουµε χαλίκι στον πότο της για στρόγγιση και τοποθετούµε τύρφη ή έτοιµο φυλλόχωµα γεµίζοντας το 1/3 της γλόστρας.

Σύροντας ένα µαχαίρι κατά µήκος των τοιχωµάτων της παλιός γλάστρας, αποκολλάµε το φυτό. Αναποδογυρίζουµε τη γλάστρα, κρατώντας τον κορµό του φυτού ανάµεσα στα δάχτυλά µας, και το βγάζουµε από τη γλάστρα.

Τοποθετούµε το φυτό στη νέα γλάστρα, χωρίς να σπάσουµε τη µπάλα του χώµατός του, και γεµίζουµε τον κενό χώρο µε τύρφη ή έτοιµο φυλλόχωµα. Συµπιέζουµε το νέο χώµα γύρω-γύρω µε τα δάχτυλά µας και ποτίζουµε. Η αλλαγή της γλόστρας γίνεται νωρίς την άνοιξη, πριν ζεστόνει ο καιρός.

Λίπανση

Όταν είναι στην ανόπτυξη, οι απαιτήσεις του είναι αυξηµένες και θέλει πλήρες λίπασµα.

Χώμα

Κουµαρόχωµα ή καλό κηπόχωµα µε τύρφη και καλό χωνεµένη κοπριά είναι κατάλληλο µίγµα για την ανάπτυξη του φυτού