Βιβούρνο Τίνους. Ο Ιδανικός Φράχτης!

Δευτέρα, 13 Νοέμβριος 2017
από garden planet
Βιβούρνο Τίνους

Viburnum tinus

CAPRIFOLIACEAE


Περιγραφή

Αειθαλής θάμνος, με ύψος συνήθως μέχρι 3 μέτρα και σφαιρικό σχήμα. Φύλλα γυαλιστερά, με μέτριο ώς βαθυπράσινο χρώμα. 'Ανθη σε ομάδες, μικρά άσπρα, με ελαφρό άρωμα. Καρποί με βαθύ μπλε χρωματισμό, που παραμένουν για πολύ καιρό στο φυτό. Ανθίζει νωρίς την άνοιξη, στο διάστημα Φεβρουαρίου - Απριλίου.

Τοποθέτηση

Προτιμά υγρά εδάφη και υγρό περιβάλλον, όπου αναπτύσσεται καλύτερα. Σε συνθήκες πιο ξερές δεν αποτυχαίνει, αλλά η ανάπτυξή του είναι αργή και η άνθησή του φτωχότερη. Αντέχει σε εδάφη αλκαλικά (που περιέχουν περισσότερο ασβέστιο) και στη μόλυνση του περιβάλλοντος.

Καλλωπιστικά στοιχεία

Τα άνθη, οι καρποί, αλλά και η πυκνή βλάστησή του, που δημιουργεί εντυπωσιακό όγκο πράσινου στο χώρο.

Χρήση

Είναι κατάλληλο για μπορντούρες ψηλές ή μέσου ύψους, ελεύθερες ή ψαλιδιζόμενες. Μπορεί ακόμη να φυτεύεται σε συστάδες. Όταν φυτεύεται μοναχικά, προβάλλεται ιδιαίτερα η εντυπωσιακή του εμφάνιση.

Κλάδεμα

Κλαδεύουμε ελαφρά τις μπορντούρες που μπορούν να ψαλιδίστούν, μετά την άνθηση. Για να διατηρήσουμε το σχήμα της μπορντούρας, ψαλιδίζουμε ελαφρά και λίγες φορές, γιατί το φυτό έχει αργή ανάπτυξη. Στα ελεύθερης ανάπτυξης φυτά κατά τον Απρίλιο αφαιρουνται όλοι οι ξεροί, ζημιωμένοι ή αδύναμοι βλαστοί, έτσι ώστε και την εμφάνιση του φυτού να βελτιώσουμε και τη δημιουργία νέων, ζωηρών, δυνατών βλαστών να προκαλέσουμε.

Πoλ/σμός

Γίνεται με μοσχεύματα ημιώριμα, στο διάστημα lουλίου - Σεπτεμβρίου, μήκους 10-12 εκατοστών, τα οποία τοποθετούνται σε κιβώτιο που περιέχει μίγμα τύρφης και περλίτη, σε αναλογία 1:1 σε όγκο. Το κιβώτιο σκεπάζεται με πλαστικό και τοποθετείται σε δροσερό ημισκιερό μέρος. Φροντίζουμε να διατηρείται υγρός ο χώρος στο εσωτερικό του κιβωτίου. Το φυτό πολλαπλασιάζεται και με καταβολάδες. Παίρνουμε το Σεπτέμβριο μακρουλούς βλαστούς που βρίσκονται κοντά στη βάση του φυτού και τους λυγίζουμε, ώστε ένα τμήμα τους να παραχωθεί μέσα στη γη, ενώ η άκρη τους να βρίσκεται έξω από το χώμα. Στο κομμάτι του βλαστού που είναι παραχωμένο θα αναπτυχθούν ρίζες, έτσι σ' ένα χρόνο αποκόβουμε το βλαστό από το μητρικό φυτό, οτιοκτώντας ένα νέο φυτό. Ο πολλαπλασιασμός μπορεί ακόμη να γίνει και με σπόρο, ο οποίος όμως αργεί πολύ να βλαστήσει (χρειάζεται περίπου 1-1,5 χρόνια), ενώ τα σπορόφυτα αναπτύσσονται πολύ αργά.

Φροvτίδες

Τα φυτά καλύτερα να φυτεύονται στην οριστική τους θέση Μάρτιο - Απρίλιο. Χρειάζονται να λιπαίνονται από Μάιο ώς Σεπτέμβριο με πλήρη λιπάσματα κάθε μήνα, για να επιταχύνουμε την ανάπτυξή τους, γιατί το φυτό έχει αργή ανάπτυξη. Μερικές φορές οι νεαρές κορυφές του φυτού προσβάλλονται από αφίδες (μελίγκρες). Τις καταπολεμούμε ψεκάζοντάς τες με εντομοκτόνα, σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.


Πηγή : Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων